Privacyverklaring

Deze is erop gericht om de privacy van de cliënten die bij mij in behandeling komen te waarborgen. Door gebruik te maken van de website geeft u aan akkoord te gaan met de privacyverklaring. 
De privacyverklaring is gericht op de mensen die gebruik maken van de diensten die worden verleend door Carla ten Velde, Psychosociaal Therapeut.

Gebruik van de persoonsgegevens

Om te komen tot de juiste behandeling, is het noodzakelijk en wettelijk verplicht om een dossier aan te leggen. Hierin bevinden zich uw persoonlijke gegevens, evenals informatie over uw gezondheid, die relevant is voor de behandeling.
Als er aanvullende informatie nodig is van bijvoorbeeld een huisarts, wordt deze pas opgevraagd nu uw expliciete toestemming.

Om uw privacy te waarborgen zorg ik ervoor dat:

  • ik uw persoonlijke en medische gegevens zorgvuldig behandel
  • derden geen toegang krijgen tot uw gegevens, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven
  • ik de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteer (beroepsgeheim)

Doelen

Het is mogelijk dat uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • informeren van zorgverleners of andere behandelaars. Dit gebeurt slechts na uw expliciete toestemming
  • gebruik door een waarnemer, tijdens mijn afwezigheid
  • tijdens intervisiebijeenkomsten en collegiale consultatie. Dit gebeurt altijd anoniem
  • gebruik van een beperkt deel van uw gegevens voor het maken van facturen en voor de administratie


Bewaren van de gegevens

Uw gegevens worden, zoals de wet op de behandelovereenkomst dit voorschrijft, 20 jaar bewaard.