Werkwijze

Vanuit een open houding, luister ik graag naar wat jij te vertellen hebt.  Zonder oordeel, met compassie en de nodige humor gaan we samen op zoek naar wat jij nodig hebt.

In een therapiesessie werk je met wat er op dit moment in je leven speelt.

In een veilige en respectvolle sfeer onderzoek je de ervaringen uit je verleden die van invloed zijn op je leven. Waar hebben de emoties zich vastgezet in je lichaam? Door hier naar toe te gaan en de emoties alsnog te uiten ontstaat er ruimte en bevrijd je jezelf van de blokkades.

Therapie is bewustwording, je bewust worden van de processen die in jouw leven spelen, van je werkelijke verlangen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten, een andere kijk op het hier en nu.

Werkvormen die ik in de therapie gebruik zijn o.a. de dialoog, lichaamsgericht werk, visualisatie, systemisch werk, gestalt, bio-energetica, psycho-analyse en mindfulness.

Groepsgeluk coach

Ook werk ik als GroepsGeluk coach op diverse scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de website van GroepsGeluk.